BOARD OF DIRECTORS

Admiral-Tan-Sri-Dato'-Sri-Mohd-Anwar-bin-Haji-Mohd-Nor-(Retired)
YB Senator Admiral Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar Bin Hj Mohd Nor

Independent Non-Executive Chairman

Tan-Sri-Dato'-Lim-Soon-Peng

Tan Sri Dato’ Lim Soon Peng

Group Managing Director

Lim-Poh-Yit

Lim Poh Yit

Deputy Group Managing Director

Lim-Puay-Fung

Lim Puay Fung

Executive Director

Mr-Adrian-Cheok-Eu-Gene

Mr Adrian Cheok Eu Gene

Alternate Director to Y.A.D. Tan Sri Syed Mohd Yusof Bin Tun Syed Nasir

Dato'-Ch'ng-Toh-Eng

Dato’ Ch’ng Toh Eng

Independent Non-Executive Director

Chin-Kim-Chung

Chin Kim Chung

Independent Non-Executive Director

Y.A.D.-Tan-Sri-Syed-Mohd-Yusof-Bin-Tun-Syed-Nasir

Y.A.D. Tan Sri Syed Mohd Yusof Bin Tun Syed Nasir

Non-Independent Non-Executive Director